ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian LibrariesRefine your search

Your search returned 7245 results.

Sort
Results
Ազգային արժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա ։ Ատենախոսություն՝ Ը.00.06 «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Է.Վ. Համբարձումյան ; Գիտական ղեկավար՝ Գ.Ս. Աղաջանյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան. by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Armenian
Publication details: Երևան, 2011
Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ Գ.Ս. Աղաջանյան։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն։
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (1)Location, call number: Ա 08.00.06 / Հ-20.

Խոսրովիկ Թարգմանիչ Հայոց (Ը դար) / Գրաբար բնագիրէ թարգմանեց՝ Սամուէլ Ծ. Վրդ. Աղոյեան Միաբան Սրբոց Յակոբեանց Ուխտին. by
Material type: Text Text; Audience: General;
Language: Armenian
Publication details: Երուսաղէմ : Ա. հ., 2011
Availability: Items available for loan: Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Matenadaran (1)Location, call number: 44851.

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը ։ Ատենախոսություն՝ Ը.00.05 «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Ք.Ս. Մարտիրոսյան ; Գիտական ղեկավար՝ Ա.Լ. Ասլանյան ; Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան. by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Armenian
Publication details: Երևան, 2011
Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ Ա.Լ. Ասլանյան։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն։
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (1)Location, call number: Ա 08.00.05 / Մ-39.

Համայնքային բյուջեի եկամուտների ձևավորման կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում ։ Ատենախոսություն՝ Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Մ.Վ. Մացակյան ; Գիտական ղեկավար՝ Լ.Հ. Բադանյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան. by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Armenian
Publication details: Երևան, 2011
Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ Լ.Հ. Բադանյան։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն։
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (1)Location, call number: Ա 08.00.03 / Մ-40.

Ավագ դպրոցի սովորողների ինքնուրույն ճանաչողական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման մեթոդիկան (նոր և նորագույն պատմության դասընթացի ուսուցցման օրինակով) : Ատենախոսություն՝ ԺԳ.00.02- «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (պատմություն) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Հ.Գ. Պապոյան ; Գիտական ղեկավար՝ Ա․ Քոսյան ; Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան․ by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Armenian
Publication details: Երևան, 2011
Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ Ա․ Քոսյան։ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան։ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման։
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (1)Location, call number: Ա 13․00․02 / Պ-23.

Разработка методики геохимических поисков уранового оруденения (на примере Пхрутского рудного поля) : Автореферат ... канд. геол. наук по спец. : 24.01.02 - "Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых" / Л.В. Арутюнян. by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Ереван : 2011
Dissertation note: МОН РА, ЕГУНауч. рук.: акад. НАН РА, д-р гео,-мин. наук, проф. С.В. Григорян
Other title:
  • Ուրանի հանքայնացման երկրաքիմիական մեթոդիկայի մշակում (Փխրուտի հանքային դաշտի օրինակով) Սեղմ. ԻԴ.01.02 մասն. երկրաբան. գիտ. թեկն.
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (2)Location, call number: ԱԳՀ / 5962, ...

Метод дискретных особенностей численно-аналитического решения контактных и смешанных задач теории упругости : Автореферат ... д-ра физ.-мат. наук по спец.: 01.02.04- "Механика деформируемого твердого тела" / А.В. Саакян. by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Ереван : 2011
Dissertation note: Ин-т механики НАН РАНауч. рук.: д-р ф.-м.н., проф. А.А. Вагаршакян
Other title:
  • Առաձգականության կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրների լուծման դիսկրետ եզակիությունների թվային վերլուծական մեթոդը Սեղմ. Ա.02.04- «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասն. ֆիզ,-մաթ. գիտ. դ-ր
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (2)Location, call number: ԱԳՀ / 5945, ...

Контактное взаимодействие равномерно движущихся абсолютно жестких штампов с однородными и составными телами : Автореферат ... канд. физико-математических наук по спец. 01.02.04 - "Механика деформируемого твердого тела" / А.А. Амирджанян ; Институт механики НАН РА. by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Russian
Publication details: Ереван, 2011
Dissertation note: Научный руководитель: д.ф.-м.н. В.Н. Акопян ; Официальные оппоненты: д.ф.-м.н. А.С. Аветисян, к.ф.-м.н. К.Л. Агаян ; Ведущая организация: Ереванский государственный университет архитектуры и строительства: Институт механики НАН РА: 6-го мая 2011г.
Other title:
  • Հավասարաչափ շարժվող բացարձակ կոշտ դրոշմների կոնտակտային փոխազդեցությունը համասեռ և բաղադրյալ առաձգական մարմինների հետ : Սեղմագիր՝ Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման /
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (3)Location, call number: ԱԳՀ / 5943, ...

Ներդրումային պորտֆելի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ոչ բանկային ֆինանսական կազմակերպություններում ։ Ատենախոսություն՝ Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Տ.Ա. Խաչատրյան ; Գիտական ղեկավար՝ Ա.Բ. Սալնազարյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան. by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Armenian
Publication details: Երևան, 2011
Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ Ա.Բ. Սալնազարյան։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն։
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (1)Location, call number: Ա 08.00.03 / Խ-28.

Ադրբեջանական գործոնի դերը Հարավկովկասյան տարածաշրջանի 1990-2004 թթ. միջազգային քաղաքական գործընթացներում (քաղաքագիտական վերլուծություն) : Սեղմագիր՝ ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Վ.Կ. Հովհաննիսյան ; Գիտական ղեկավար՝ Գ.Մ. Քեռյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ.Ղ. Շիրինյան, Հ.Ս. Սիմոնյան ; Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, Դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ. by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Armenian
Publication details: Երևան, 2011
Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ Գ.Մ. Քեռյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ.Ղ. Շիրինյան, Հ.Ս. Սիմոնյան։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, Դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ։ Քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր։ 2011 թ. հունիսի 7.
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (4)Location, call number: Ս 23.00.02 / Հ-85, ...

Հայագիտական և իրանագիտական երկրորդ միջազգային գիտաժողով : Մատենադարանի հին ձեռագրերի իրանագիտական արժեքը : Գիտաժողովի դրույթներ / Խմբագիր՝ բ.գ.թ. Մոհամմադ Մալեք Մոհամմադի. by
Material type: Text Text; Audience: General;
Language: Armenian, English, Persian Summary language: Russian
Publication details: Երևան : Ա. հ., 2011
Other title:
  • The second International Armenology and Iranology Conference
Availability: Items available for loan: Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Matenadaran (2)Location, call number: 43264, ...

Կեանքիս էջերից : Յուշեր, յօդւածներ եւ թարգմանութիւններ / Հարմիկ Յակոբեան by
Material type: Text Text; Nature of contents: biography; Audience: General;
Language: Armenian
Publication details: Լոս Անջելըս : Arbor Vitae books, 2011
Availability: Items available for loan: Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Matenadaran (1)Location, call number: 43283.

Մաքսային հարաբերությունների ոչ սակագնային կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Սեղմագիր՝ Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն, վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Մ.Ռ. Սուքոյան ; Գիտական ղեկավար՝ Կ․Հ․ Աբգարյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան․ by
Material type: Text Text; Audience: Specialized;
Language: Armenian
Publication details: Երևան, 2011
Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ Կ․Հ․ Աբգարյան։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման։
Availability: Items available for loan: National Library of Armenia (3)Location, call number: Ս 08․00․03 / Ս-25, ...

Report of the Latin America and caribbean regional consultative meeting on securing sustainable small-scale fisheries: bringing together responsible fisheries and social development : San Jose, Costa Rica, 20-22 October 2010 / FAO fiat panis by Series: FAO Fisheries and aquaculture report. № 964
Material type: Continuing resource Continuing resource
Language: English
Publication details: Roma : Food and agriculture organization of the United Nations , 2011
Availability: Items available for loan: ANAU Scientific Library (1)Location, call number: 639.3 R-44.

Pesticide residues in food 2011 Joint FAO/ WHO Meeting on Pesticide Residues Food and agriculture organization of the United Nations , FAO plant production paper Series: FAO statistics
Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print
Language: English
Publication details: Roma : Food and agriculture organization of the United Nations , 2011
Availability: Items available for loan: ANAU Scientific Library (10)Location, call number: 615 P-49, ...

Report of the technical consultation to odentify a structure and strategy for the development and implementation of the global record of fishing vessels, refrigerated transport vessels and supply vessels : Rome, 8-12 November 2010 / FAO Fiat Panis by Series: FAO Fisheries and aquaculture report. № 956
Material type: Continuing resource Continuing resource
Language: English
Publication details: Rome : Food and agriculture organization of the United Nations , 2011
Availability: Items available for loan: ANAU Scientific Library (1)Location, call number: 639.3 R-44.

Second global plan of action for plant genetic resources for food and agriculture : Adopted by the council, Rome, Italy, 29 november 2011 / FAO Fiat Panis; Commission genetic resources for food and agriculture by
Material type: Continuing resource Continuing resource
Language: English
Publication details: Rome : Food and agriculture organization of the United Nations , 2011
Availability: Items available for loan: ANAU Scientific Library (1)Location, call number: 631.527 S-43.

Introduction to the international treaty on plant genetic resources for food and agriculture / FAO Fiat Panis by Series: The international treaty on plant genetic resources for food and agriculture
Material type: Text Text
Language: English
Publication details: Rome : Food and agriculture organization of the United Nations , 2011
Availability: Items available for loan: ANAU Scientific Library (1)Location, call number: 631.5 I-10.

Post harvest losses in small-scale fisheries : Aguide for the extension officer / Yahya I.Mgawe, Yvette Diei-Ouadi by Series: FAO fisheries and aquaculture technical paper. 559
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English
Publication details: Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011
Availability: Items available for loan: ANAU Scientific Library (1)Location, call number: 639.3 D-55.

Pages

Հայաստանի ազգային գրադարան ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72 Հետադարձ կապ

Powered by Koha