000 01337nam a2200229 a 4500
001 000010174
003 AM-YeNLA
005 20190422104629.0
008 030214s1982 ai 000 | arm c
245 0 0 _aՀին Արևելքի պոեզիա :
_b[Եգիպտոսի, Միջագետքի, Հեթիթական թագավորության, Պաղեստինի, Հնդկաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Ճապոնիայի քնարերգության նմուշներ] /
_cԿազմ. և խմբ.՝ Հ.Ա. Էդոյան; Գրախոս.՝ Ա.Պ. Գրիգորյան, Գ.Մ. Նալբանդյան; ԵՊՀ.
246 1 5 _aПоэзия древнего востока
260 _aԵրևան :
_bԵր. համալս. հրատ.,
_c1982.
300 _a613 էջ ;
_c21 սմ.
440 0 _aՈւսանողի գրադարան
500 _aՄեկնություններ և ծանոթագրություններ, էջ 494-608
650 1 4 _aՀամաշխարհային գրականություն
_xՊոեզիա
700 1 _aԷդոյան, Հենրիկ Անտոնի,
_d1940-
_eկազմ.
_4com
700 1 _aԳրիգորյան, Արամ Պարույրի,
_d1930-
_eգրախոս.
_4rev
700 1 _aՆալբանդյան, Գեորգի Մկրտչի,
_d1926-1998
_eգրախոս.
_4rev
710 1 _aԵրևանի պետական համալսարան
942 _2udc
_cBK
999 _c9500
_d9500