000 01086nam a2200217 u 4500
001 000021030
003 AM-YeNLA
005 20190422110635.0
008 030329s1987 ai |||||||||||||||||arm d
100 1 _aՉեխով, Անտոն Պավլովիչ
_d1860-1904
245 1 0 _aԸնտիր երկեր :
_bՊատմվածքներ, վիպակներ, պիեսներ /
_cԱ. Չեխով; Կազմ.՝ Դ. Եսայան; Խմբ.՝ Է. Թոռունյան; Վերջաբ.՝ Լ. Մկրտչյան.
246 1 1 _aИзбранные произведения : Рассказы, повести, пьесы
260 _aԵրևան :
_bՍովետական գրող,
_c1987.
300 _a864 էջ. ;
_c21 սմ.
440 0 _aՌուս դասականների գրադարան
500 _aՏողատակի ծանոթագր.
650 1 4 _aՌուս գրականություն
_xԵրկեր
700 1 _aԵսայան, Դորա Գարեգինի,
_d1926-1994
_eկազմ.
_4com
700 1 _aԹոռունյան, Է.Բ.
_eխմբ.
_4edt
700 1 _aՄկրտչյան, Լևոն Մկրտչի,
_d1933-2001
_eվերջաբ.
_4aft
999 _c18266
_d18266