000 01966nam a22003017a 4500
003 AM-YeNLA
005 20200220133604.0
007 ta
008 170822s2017ai ai a|||gr|||||000|0|arm||
020 _a978-9939-68-545-8
040 _aAM-YeNCL
_barm
_cAM-YeNCL
041 1 _aarm
_heng
080 _a159.923 + 16 (NLA)
100 1 _aՍմիթ, Դանիել
245 1 0 _aՄտածել ինչպես Շեռլոկը :
_bԶարգացրո՛ւ դիտելու, հիշելու և եզրահանգումներ անելու քո հմտությունները /
_cԴ. Սմիթ ; Թարգմանությունն անգլերենից՝ Լիլիթ Սարգսյան ; Նկարազարդումը՝ Օբրի Սմիթի ; Խմբագիր և սրբագրիչ՝ Ն. Փարսադանյան.
260 _aԵրևան :
_bԶանգակ -97,
_c2017.
300 _a175 էջ :
_bնկար ;
_c21 սմ.
500 _aԳիրքն անդրադառնում է հիշողության, ոչ խոսքային հաղորդակցության, ստի բացահայտման, ներքին զգացողության, ունկնդրելու հմտությունների, զգոնության, կենտրոնացման, հանգստի, տրամաբանության, արագ ընթերցանության, դիտողականության, տեղեկույթի գաղտնագրման ու գաղտնազերծման, ինչպես նաև շատ այլ թեմաների:
500 _aԳիրքը՝ սուպեր շապիկով:
650 1 4 _aԻրավաբանական հոգեբանություն
_95217
650 1 4 _aԱնձի հոգեբանություն
_94903
653 0 _aՀիշողություն
653 0 _aՎերլուծական միտք
700 1 _aՍարգսյան, Լիլիթ
_eթարգմանիչ
_4trl
_91012
700 1 _aՍմիթ, Օբրի
_eնկարազարդող
_4ill
700 1 _aՓարսադանյան, Նվարդ
_eխմբագիր
_4edt
_eսրբագրիչ
_4crr
_910952
942 _2bbk
_cBK
999 _c1156582
_d1156582