000 01398nam a2200277 a 4500
001 001355907
003 AM-YeNLA
005 20180822093954.0
008 170419s2017 ai ||||gr|||||00||s|arm||
020 _a9789939760384
040 _aAM-YeHGA
_barm
_cAM-YeHGA
041 0 _aarm
080 _a32.019.5+323.1(47.925) (NLA)
245 _aԱրցախյան հիմնահարց ։
_bԱրձագանքներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2016 թ. դեկտեմբերի 17-ի ելույթի վերաբերյալ = The Nagorno Karabakh conflict : Reactions on 2016 December 17 speech by Levon Ter-Petrosian /
_cԽմբագիր ՝ Ա. Սարգսյան ; Կազմողներ՝ Ա. Ավագյան, Ա. Մուսինյան.
246 1 5 _aThe Nagorno Karabakh conflict :
_bReactions on 2016 December 17 speech by Levon Ter-Petrosian.
260 _aԵրևան ։
_bԱնտարես,
_c2017.
300 _a344 էջ ;
_c23 սմ.
504 _aՀավելված՝ էջ 275-314:
504 _aԱնունների ցանկ՝ էջ 333-338:
600 1 4 _aՏեր-Պետրոսյան, Լևոն,
_d1945-
_tԵլույթներ
650 1 4 _aԱրցախյան հիմնահարց
700 1 _aՍարգսյան, Աշոտ Սարգսի,
_d1946-2004
_eխմբագիր
_4edt
700 1 _aԱվագյան, Ավետիս
_eկազմող
_4com
700 1 _aՄուսինյան, Արման
_eկազմող
_4com
942 _2udc
_cBK
999 _c1138954
_d1138954