000 01201nam a2200253 a 4500
001 001108600
003 AM-YeNLA
005 20190322093527.0
008 170419s2017 ai ||||gr|||||00||0|arm|d
020 _a9789939760384
040 _aAM-YeHGA
_barm
_cAM-YeHGA
_dAM-YeNLA
041 0 _aarm
082 _a 32.019.5+323.1(47.925) (NLA)
245 _aԱրցախյան հիմնահարց ։
_bԱրձագանքներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2016 թ. դեկտեմբերի 17-ի ելույթի վերաբերյալ /
_cԽմբագիր ՝ Աշոտ Սարգսյան; Կազմողներ՝ Ավետիս Ավագյան, Արման Մուսինյան.
246 1 5 _aThe Nagorno Karabakh conflict
_bReactions on 2016 december 17 speech by Levon Ter-Petrosian.
260 _aԵրևան ։
_bԱնտարես,
_c2017.
300 _a344 էջ ;
_c23 սմ.
504 _aՀավելված՝ էջ 275-314:
504 _aԱնունների ցանկ՝ էջ 333-338:
700 1 _aՍարգսյան, Աշոտ Սարգսի,
_eխմբագիր
_4edt
_d1946-2004
700 1 _aԱվագյան, Ավետիս
_eկազմող
_4com
700 1 _aՄուսինյան, Արման
_eկազմող
_4com
942 _2udc
_cBK
999 _c1108600
_d1108600