serun serun
   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

Փա՜ռք գրատպության բոլոր երախտավորներին, «որք զծորանս Հոգւոյն արբին եւ ընդ ժամանակս ժամանակս զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին, հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի...»։

Your search returned 26081 results. Subscribe to this search

|
101. Տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկն. /Ը.00.02/ / Գ.Ս. Խաչիկյան; ԵՊՏԻ.

by Խաչիկյան, Գարիկ Սամվելի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2001Dissertation note: ԵՊՏԻ Availability: Items available for loan: Z (3).

102. Ոռոգելի հողային ֆոնդի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (Արարատյան հարթավայրի օրինակով) : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկն. /Ը.00.02/ / Ա.Ս. Ծպնեցյան; ՏՀԻ.

by Ծպնեցյան, Արթուր Սերգեյի | Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Dissertation note: Մատենագիտ.՝ էջ 21-22 Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 5046] (2).

103. Ժամանակի գործոնի տնտեսագիտական էությունը և տնտեսական հիմնավորումներում ազդեցությունը հաշվի առնելու մեթոդական մոտեցումները : Սեղմ. տնտ. գիտ. թեկն. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» մասն. / Ա.Հ. Կարապետյան; ՏՀԻ.

by Կարապետյան, Արմեն Հրաչիկի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան, 1998Dissertation note: ՀՀ ՖԷՆ ՏՀԻԳիտ. ղեկ.՝ տ.դ., պրոֆ. Բ.Հ.Եղիազարյան Availability: Items available for loan: Z (3).

104. Խաղողի արտադրության արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ Արարատի մարզի օրինակով) : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկն. /Ը.00.02/ / Հ.Ա. Հայկյան; ՏՀԻ.

by Հայկյան, Հայկ Արսենի | Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Dissertation note: Մատենագիտ.՝ էջ 20 (7 անուն) Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 5056] (2).

105. Медико-социальные аспекты формирования здоровья молодежи (на примере старшеклассников и студентов медицинских колледжей и вузов г. Еревана) : Автореферат дис. ... канд. мед. наук по спец. 14.00.17 "Общественное здоровье и организация здравоохранения" / Г.А. Икиликян; МЗ РА НИЗ.

by Икиликян, Грачья Араикович | Министерство здравоохранения Республики Армения | Национальный институт здравоохранения им. академика С.Х. Авдалбекяна.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван : Б. и., 2008Dissertation note: Науч. рук.: Т.С. Хачатрян Other title: Երիտասարդության առողջության ձևավորման բժշկա-սոցիալական ասպեկտները (Երևան ք. բարձր դասարանցիների, բժշկական քոլեջների ու բուհերի ուսանողների օրինակով) ԺԴ.00.17- «Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում».Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 1684] (2), Yerevan Medical University Library [Call number: 614.2 И-413] (1).

106. Уголовно-правовое регулирование ответственности за терроризм: состояние, проблемы, перспективы : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук по спец. 12.00.05-"Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" / К.Р. Туманян; АГУ РА.

by Туманян, Кристинэ Рафиковна | Академия государственного управления Республики Армения.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван : Б. и., 2007Dissertation note: Науч. рук.: С.С. Аветисян Other title: Ահաբեկչության համար պատասխանատվության քրեաիրավական կարգավորումը, վիճակը, հիմնախնդիրները, միտումները ԺԲ.00.05-«Քրեական իրավունք և կրիմինոլոգիա, քրեակատարողական իրավունք».Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 1686] (2).

107. Жанр фортепианного концерта в творчестве армянских композиторов. Тенденции его развития (1950-1980-е гг.) : Автореферат дис. ... канд. искусствоведения по спец. 17.00.02-"Музыкальное искусство" / Г.С. Маргарян; НАН РА ИИ.

by Маргарян, Гаяне Саркисовна | Национальная академия наук Республики Армения | Институт искусств НАН РА.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван : Б. и., 2008Other title: Դաշնամուրային կոնցերտի ժանրը հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործության մեջ: զարգացման միտումները (1950-1980-ական թ.թ.) ԺԷ.00.02-«Երաժշտական արվեստ».Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 1688] (2).

108. Устойчивость однородных и составных кольцевых пластин и некоторые возможные приложения : Автореферат дис. ... канд. физ-мат. наук по спец. 01.02.04 "Механика деформируемого твердого тела" / Д.Р. Алексанян; ИМ НАН РА.

by Алексанян, Давид Рафикович | Институт Механики НАН РА.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван : Б. и., 2008Dissertation note: Науч. рук.: А.С. Аветисян Other title: Համասեռ և բաղադրյալ օղակաձև սալերի կայունությունը և որոշ հնարավոր կիրառություններ Ա.02.04-«Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա».Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 1690] (2).

109. Сексуальная функция у мужчин при репродуктивных расстройствах : Автореферат дис. ... канд. мед. наук по спец. 14.00.07 - "неврология, психиатрия, наркология" / С.В. Акопян; НИЗ.

by Акопян, Севада Ваниковна | Национальный институт здравоохранения им. академика С.Х. Авдалбекяна.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван : Б. и., 2008Dissertation note: Науч. рук.: А.Э. Акопян Other title: Տղամարդկանց սեռական ֆունկցիան ռեպրոդուկտիվ խանգարումների ժամանակ ԺԴ.00.07 -«նյարդաբանություն, հոգեբուժություն, թմրաբանություն».Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 1694] (2), Scientific Medical Library [Call number: 68050] (1).

110. Աշխատանքի շուկայի զարգացման միտումները (ՀՀ հյուրանոցային տնտեսության օրինակով) : Սեղմագիր Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտ. թեկն. գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոսության / Կ.Կ. Ստեփանյան; ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ.

by Ստեփանյան, Կարլեն Կարենի | Տնտեսագիտության ինստիտուտ Մ. Քոթանյանի անվ. ՀՀ ԳԱԱ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Խ. Մարկոսյան Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 7016] (1).

111. Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտ. տնտեսագիտ. թեկն. գիտ. աստ. հայցման ատենախոսության / Դ.Վ. Սիրունյան; ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ.

by Սիրունյան, Դավիթ Վլադիմիրի | Տնտեսագիտության ինստիտուտ Մ. Քոթանյանի անվ. ՀՀ ԳԱԱ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ս.Ս. Ավետիսյան Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 7017] (1).

112. Գյուղական աղքատության կրճատման ապահովման ֆինանսավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) : Սեղմագիր Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում » մասնագիտությամբ տնտեսագիտ. թեկն. գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոսության / Լ.Կ. Ներսիսյան; ՀՊԱՀ.

by Ներսիսյան, Լիլիթ Կամոյի | Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2007Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Հ. Բայադյան Availability: Items available for loan: ANAU Scientific Library [Call number: 309 N-63] (1), National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 7037] (2).

113. Հեռուստատեսային ռեպորտաժ. Զարգացման արդի միտումները : Սեղմագիր Ժ.01.06-«Ժուռնալիստիկա» մասն. բանասիր. գիտ. թեկն. գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոսության / Լ.Զ. Ստեփանյան; ԵՊՀ.

by Ստեփանյան, Լիլիկ Զորիկի | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ. Անանյան Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 7039] (2).

114. ՀՀ պտուղբանջարեղենի պահածոների արտադրության և իրացման հիմնախնդիրները : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկն. /Ը.00.02/ / Ա.Վ. Մաթևոսյան; ՏՀԻ.

by Մաթևոսյան, Արմեն Վլադիմիրի | Տնտեսագիտության հետազոտությունների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 5054] (2).

115. Լիզինգը և նրա ներդրման հիմնահարցերը անցումային տնտեսությունում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմ. տնտեսագիտ. թեկն. /Ը.00.01/ / Ա.Ռ. Մարտիրոսյան; ԵՊՀ.

by Մարտիրոսյան, Արման Ռուբիկի | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Dissertation note: ԵՊՀԳիտ. ղեկ.՝ տ.թ., դոց. Վ.Հովսեփյան Availability: Items available for loan: Z (3).

116. Փողի զանգվածի և դրամանիշերի կառուցվածքի կանխատեսումը Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկն. /Ը.00.03/ / Ա.Ս. Մելիքյան; ՏՀԻ.

by Մելիքյան, Արթուր Սամվելի | Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 1999Availability: Items available for loan: Z (3).

117. Տնտեսական բարեփոխումների ռազմավարությունը ԼՂՀ-ում : Սեղմ, տնտեսագիտ. թեկն. գիտ աստիճանի համար /Ը.00.02/ / Մ.Մ. Մինասյան; ՏՀԻ.

by Մինասյան, Մանուշ Մառլեստի | Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2002Dissertation note: ՀՀ ՖԷՆ, ՏՀԻԳիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Յու.Մ.Սուվարյան Availability: Items available for loan: Z (3).

118. Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկն. Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասն. / Ա.Հ. Մկրտչյան.

by Մկրտչյան, Աղասի Հենրիկի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2001Dissertation note: ՏՀԻԳիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր Վ.Բ.Բոստանջյան Availability: Items available for loan: Z (3).

119. Տնտեսաձևերի զարգացման և արտադրության արդյունավետության բարձրացման տնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկնածուի գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոս. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ / Տ.Ա. Երանոսյան; ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտես. ինստ.

by Երանոսյան, Տիգրան Աշոտի | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա | Տնտեսագիտության ինստիտուտ Մ. Քոթանյանի անվ. ՀՀ ԳԱԱ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` տ. դ., պ. Ա.Խ. Մարկոսյան Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 7032] (2).

120. Մաքսային գործի կազմակերպման բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկնածուի գիտ. աստիճանի հայցման ատենախոս. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ / Գ.Ա. Թադևոսյան; Հայաստանի պետական ագրարային համալս.

by Թադևոսյան, Գագիկ Աղվանի | Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` տ.թ. Ա.Ս. Գյուրջյան Availability: Items available for loan: National Library of Armenia [Call number: ԱԳՀ / 7030] (2).

Հայաստանի ազգային գրադարան
ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72
Հետադարձ կապ