serun serun
   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

Փա՜ռք գրատպության բոլոր երախտավորներին, «որք զծորանս Հոգւոյն արբին եւ ընդ ժամանակս ժամանակս զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին, հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի...»։

Քո փնտրումը վերադարձրեց 61 արդյունք Բաժանորդագրվի այս փնտրմանը

|
1. On the uniqueness and comparability of the Holocaust : A comparison with the Armenian Genocide / R. Melson ; NAS RA; Museum of the Armenian Genocide.

կողմից Melson, Robert, 1937- | NAS RA | Museum of the Armenian Genocide.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ Yerevan : [S. n.], 2002Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Fundamental Scientific Library [Դասիչ։ 947.925"1915"] (2), Memorial Complex of Sardarapat Battle, Museum [Դասիչ։ 63.3(2Ar) / M-52] (2), Municipal Library [Դասիչ։ 63.3(2AP) M-52] (2), National Library of Armenia [Դասիչ։ ARM / 1405] (6).

2. Denying genocide from Armenia to Bosnia : a lecture delivered at the London School of Economics and Political Science on 22 January 2001 / Helen Fein.

կողմից Fein, Helen.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ London : Department of Government, London School of Economics and Political Science, [2001?]Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 341.48 D-43] (1).

3. The Holocaust : the fate of European Jewry, 1932-1945 / Leni Yahil ; translated from the Hebrew by Ina Friedman and Haya Galai.

կողմից Yahil, Leni.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Ձևաչափ: տպել ; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ New York : Oxford University Press, 1990Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ II / 60958 FL] (1), Yerevan State University Library [Դասիչ։ 9(4) Y-13] (1).

4. Schindler's list / Thomas Keneally.

կողմից Keneally, Thomas.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Գեղարվեստական գրականություն Հրատարակիչ։ New York : Simon and Schuster, 1982Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ II / 60921FL] (2), Yerevan State University Library [Դասիչ։ 82 K-33] (1).

5. Solidarity and treason : resistance and exile, 1933-1940 / Lisa Fittko ; translated by Roslyn Theobald in collaboration with the author.

կողմից Fittko, Lisa, 1909-.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Ձևաչափ: տպել ; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 1993Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 9(43) F-60] (1).

6. The historical and legal interconnections between the Armenian genocide and the Jewish Holocaust : from impunity to retributive justice / by Vahakn N. Dadrian.

կողմից Տատրյան, Վահագն Հակոբի, 1926-.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Ձևաչափ: տպել ; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ New Haven : The Yale Journal of International Law, Inc., 1998Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: American University Library of Armenia [Դասիչ։ 956.62 DAD V.23] (1), National Library of Armenia [Դասիչ։ Arm / 2458] (2).

7. The Holocaust : the fate of European Jewry, 1932-1945 / by Leni Yahil ; translated from the Hebrew by Ina Friedman and Haya Galai.

կողմից Yahil, Leni | Friedman, Ina | Galai, Haya.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Ձևաչափ: տպել ; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ New York, N.Y. : Oxford University Press, 1990Այլ վերնագիր։ The fate of European Jewry, 1932-1945..Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: American University Library of Armenia [Դասիչ։ 940.53 YAH] (1).

8. The architect of genocide : Himmler and the final solution / by Richard Breitman.

կողմից Breitman, Richard.

Հրատարակություն։ 1st ed.Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Ձևաչափ: տպել ; Բովանդակության բնույթը: կենսագրություն; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ Hanover ; London, England : Brandeis University Press, 1991Այլ վերնագիր։ Himmler and the final solution..Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: American University Library of Armenia [Դասիչ։ 943.086 BRE] (1).

9. Revolution and genocide : on the origins of the Armenian Genocide and the Holocaust / Robert Melson ; with a foreword by Leo Kuper.

կողմից Melson, Robert, 1937-.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ Chicago : University of Chicago Press, 1992Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Municipal Library [Դասիչ։ 63.3(0) M-52] (1), National Library of Armenia [Դասիչ։ II / 72397FL] (2), Yerevan State University Library [Դասիչ։ 9(566) M-52] (2).

10. The Catholic Church and the Holocaust, 1930-1965 / Michael Phayer.

կողմից Phayer, Michael, 1935-.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ Bloomington : Indiana University Press, c2000Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 282(09) P-56] (1).

11. Perpetrators, victims, bystanders : the Jewish catastrophe, 1933-1945 / Raul Hilberg.

կողմից Hilberg, Raul, 1926-2007.

Հրատարակություն։ 1st ed.Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ New York, NY : Aaron Asher Books, c1992Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 9(569.4) H-70] (1).

12. Так погибли общины Пинска и Карлина... / Арье Долинко; Пер. с иврита М.А. Векслер; Предисл. и примеч. Г.Б. Горбовицкого.

կողմից Долинко, Арье | Векслер, М.А [пер.] | Горбовицкий, Г.Б [предисл., примеч.].

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ Москва : Возвращение, 2005Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ 891.71 Д-644] (1).

13. Ben-Gurion and the Holocaust / Shabtai Teveth.

կողմից Teveth, Shabtai, 1925-.

Հրատարակություն։ 1st ed.Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ New York : Harcourt Brace & Co., c1996Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 9(5) T-40] (1).

14. Reflections of a post-Auschwitz Christian / Harry James Cargas ; foreword by Vidal Sassoon.

կողմից Cargas, Harry J.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ Detroit : Wayne State University Press, 1989Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 341.48 C-21] (1).

15. Anti-semitism in times of crisis / ed. by Sander L. Gilman ; Steven T. Katz.

կողմից Gilman, Sander L [edt] | Katz, Steven T [edt].

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ New York ; London : New York University Press, 1991Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 323.13 A-62] (1).

16. Blood money : the Swiss, the Nazis and the looted billions / Tom Bower.

կողմից Bower, Tom.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ London : Macmillan, 1997Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 9(73) B-82] (1).

17. Geschichte und Verantwortung / Hrsg. von A. Freytag, B. Marte, Th. Stern.

կողմից Freytag, Aurelius [edt] | Marte, Boris [edt] | Stern, Thomas [edt].

Հրատարակություն։ 1. AuflageՆյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ Wien : Universitätsverlag, 1988Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Linguistic University Library [Դասիչ։ 943 G 41] (1).

18. A history of the Holocaust / Yehuda Bauer with the assistance of Nili Keren.

կողմից Bauer, Yehuda | Keren, Nili.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ New York : F. Watts, c1982Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Yerevan State University Library [Դասիչ։ 9(569.4) B-31] (1).

19. The Bielski brothers : the true story of three men who defied the Nazis, saved 1,200 Jews, and built a village in the forest / Peter Duffy.

կողմից Duffy, Peter.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ New York : Perennial, 2004Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Municipal Library [Դասիչ։ 63.3(0) D-86] (1).

20. Genocide on Trial : War Crimes Trials and the Formation of Holocaust History and Memory / By D. Bloxham.

կողմից Bloxham, Donald.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական Հրատարակիչ։ Oxford : Oxford University Press, c2001 2005 (reprinted)Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ II 58380] (1), Yerevan State University Library [Դասիչ։ 341.48 B-67] (1).

Չե՞ս գտնում ինչ որ ման ես գալիս

Հայաստանի ազգային գրադարան
ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72
Հետադարձ կապ


Ուղեկցվում է Կոհա