serun serun
   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

Փա՜ռք գրատպության բոլոր երախտավորներին, «որք զծորանս Հոգւոյն արբին եւ ընդ ժամանակս ժամանակս զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին, հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի...»։

Քո փնտրումը վերադարձրեց 11 արդյունք Բաժանորդագրվի այս փնտրմանը

|
1. Էներգախնայողական փոքրաչափ հատիկամանրիչի մշակումը պարամետրերի հիմնավորումը : Ատենախոս. ... Ե.20.01. «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասնագիտ. տեխն. գիտ. թեկն. / Ա.Ա. Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Ավետիքի.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ Երևան , 2000Ատենախոսության նշում: Գիտ. ղեկ.՝ տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Ա.Պ. Թարվերդյան, գիտ. խորհրդ.՝ տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Ռ.Ս. Մինասյան; Թեման հաստ. է ՀԳԱ- ում Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: ANAU Scientific Library [Դասիչ։ 200 S-25] (1).

2. Էներգախնայողական փոքրաչափ հատիկամանրիչի մշակումը պարամետրերի հիմնավորումը : Սեղմ. ... Ե.20.01. «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասնագիտ. տեխն. գիտ. թեկն. / Ա.Ա. Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Ավետիքի.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ Երևան , 2000Ատենախոսության նշում: Գիտ. ղեկ.՝ տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Ա.Պ. Թարվերդյան, գիտ. խորհրդ.՝ տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Ռ.Ս. Մինասյան; Թեման հաստ. է ՀԳԱ- ում Այլ վերնագիր։ Разработка и обоснование параметров энергосберегающего малогабаритного зерноизмельчителя : Автореф. ...канд. тех. наук по спец. 05.20.01 -Механизация с-х. производства и машины.Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: ANAU Scientific Library [Դասիչ։ 200 S-25] (1).

3. Շաղախի ենթաբարբառը Հադրութի ենթաբարբառի միջավայրում : Սեղմ. բանասիր. գիտ. թեկն. (Ժ.02.01) / Ա.Յու.Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Յուրիի.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական ; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Երևան, 1998Ատենախոսության նշում: ՀՀ ԳԱԱ,Հր.Աճառյանի անվ. լեզ. ին-տ Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Z (1).

4. Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը : Սեղմ. Ժ.01.05- «Բանահյուսություն» մասն. բանասիր. գիտ. թեկն. / Ա.Շ.Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Շավարշի, 1949-.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական ; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Երևան, 2005Ատենախոսության նշում: ՀՀ ԳԱԱ, Մ.Աբեղյանի անվ. գրակ. ին-տԳիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., բ.գ.դ-ր Ս.Հարությունյան Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Z (1).

5. Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռազմավարության զարգացման գերակայությունները : Սեղմ. Ը.00.03- «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասն. տնտեսագիտ. թեկն. / Ա.Ա.Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Ալբերտի.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Երևան, 2010Ատենախոսության նշում: ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտ. ին-տԳիտ. ղեկ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., տնտեսագիտ. դ-ր, պրոֆ. Յու.Մ.Սուվարյան Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Z (1).

6. Գարեգին Նժդեհի փիլիսոփայական հայացքները : Սեղմ. Թ.00.02- «Փիլիսոփայության պատմություն» մասն. փիլ. գիտ. թեկն. / Ա.Ա.Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Աշոտի.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Երևան, 2004Ատենախոսության նշում: ՀՀ ԳԱԱ փիլ., սոցիոլոգիայի և իրավունքի ին-տԳիտ. ղեկ.՝ փ.գ. դ-ր, պրոֆ. Ս.Ա.Զաքարյան Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Z (1).

7. Միտոգենով ակտիվացնող p38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլային արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն : Սեղմ. Գ.00.14- «Կենսատեխնոլոգիա» մասն. կենսաբ. գիտ. թեկն. / Ա.Ս.Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Սևակի.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Երևան, 2014Ատենախոսության նշում: ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿԳիտ. ղեկ.՝ կ.գ.թ. Ն.Ա.Հովհաննիսյան Այլ վերնագիր։ Выбор и исследование новых низкомолекулярных ингибиторов активированной митогеном проин киназы p38 и протеин аз Автореф. ... канд. биол. наук по спец. 03.00.14.Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ Ս II/893] (1).

8. Միտոգենով ակտիվացնող p38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլային արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն : Ատեն. Գ.00.14- «Կենսատեխնոլոգիա» մասն. կենսաբ. գիտ. թեկն. / Ա.Ս.Սարգսյան.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Սևակի.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք Հրատարակիչ։ Երևան, 2014Ատենախոսության նշում: ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿԳիտ. ղեկ.՝ կ.գ.թ. Ն.Ա.Հովհաննիսյան Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ III/889ատեն] (1).

9. Сверхплотные небесные конфигурации по биометрической теории тяготения : Автореф. ... канд. физ.-мат. наук по спец. 01.04.02- Теоретическая и математическая физика / А.В.Саркисян.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Վարդանի, 1953-.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական ; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Ереван, 1981Ատենախոսության նշում: ЕГУНауч. рук.: д.ф.м.н., проф. Э.В.Чубарян Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: Z (1).

10. Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ և զվարճախոսություններ (անեկդոտներ) : Սեղմագիր՝ Ժ.01.05 - «Բանահյուսություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Շ. Սարգսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ.Գ. Սվազլյան, Ա.Գ. Դոլուխանյան, Ա.Ե. Պետրոսյան ; ՀՀ ԳԱԱ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Շավարշի | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա : Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական ; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Երևան, 2018Ատենախոսության նշում: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ.Գ. Սվազլյան, Ա.Գ. Դոլուխանյան, Ա.Ե. Պետրոսյան: ՀՀ ԳԱԱ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2018 թ., ապրիլի 6-ին բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր: Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ ԱԳՀ / 342] (2).

11. Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ և զվարճախոսություններ (անեկդոտներ) : Ատենախոսություն՝ Ժ.01.05 - «Բանահյուսություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման / Ա.Շ. Սարգսյան ;ՀՀ ԳԱԱ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

կողմից Սարգսյան, Արմեն Շավարշի | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա : Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Նյութի տեսակ։ գիրք Գիրք; Գրական ժանր: Ոչ գեղարվեստական ; Լսարան։: Մասնագիտացված։ Հրատարակիչ։ Երևան, 2018Ատենախոսության նշում: Բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն: Հասանելիություն։ Նյութերը մատչելի են տացքի համար: National Library of Armenia [Դասիչ։ Ա III / 2020] (1).

Չե՞ս գտնում ինչ որ ման ես գալիս

Հայաստանի ազգային գրադարան
ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72
Հետադարձ կապ


Ուղեկցվում է Կոհա